Bilješka o životu i djelu Miroslava Sinčića

Miroslav Sinčić je rođen 22. veljače 1937. u Račicama kod Buzeta. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Radio je kao učitelj, nastavnik, djelatnik u kulturnim ustanovama, publicist i urednik raznih publikacija. Dvadesetak godina bio je novinar, urednik i glavni urednik pulskoga dnevnika Glas Istre. Od 1993. g. je u mirovini. Privatni je nakladnik, vlasnik i urednik Izdavačkoga poduzeća Reprezent. Živi i radi u Račicama.

Prve književne tekstove (novele i pjesme) objavio je 1954. godine u srednjoškolskim časopisima: zagrebačkome "Poletu" i pulskome "Istarskom borcu".

Kao urednik potpisuje mnoštvo knjiga iz područja hrvatske kulturne, književne i umjetničke baštine Istre. Pokrenuo je i bio urednikom edicije Novija istarska lirika. Dugogodišnji je urednik, od 2001. g. i nakladnik, tradicionalnoga godišnjaka Franina i ]urina. Bio je urednikom časopisa Istarski mozaik i Istra; članom više uredništava, npr. edicije Istra kroz stoljeća i časopisa Nova Istra. S Renatom Percanom (Prepoznavanje zemlje, 1996.) i Slobodanom Vuličevićem (Istarski rukopisi - Caligrafie istriane, 1998.) suautor je grafičko-poetskih mapa. Zastupljen je u zajedničkim zbirkama i antologijama (Korablja začinjavca Zvane Črnje i Ive Mihovilovića, Rijeka, 1969; čakavsko pjesništvo XX. stoljeća Milorada Stojevića, Rijeka, 1987; Hrvatsko pjesništvo Istre 19. i 20. stoljeća - Istarska pjesmarica Mirjane Strčić, Pula, 1989; I ča i što i kaj - iz suvremene hrvatskoistarske lirike Borisa Biletića, Pula, 1997; Priče iz Istre - hrvatski pripovjedači XX. stoljeća Daniela Načinovića, Pula, 1999; Gradovi i obzori - Putopisi suvremenih hrvatskih autora iz Istre Antuna Milovana i Borisa Domagoja Biletića, Pula, 2006. i dr. Autor je ili suautor nekoliko monografskih izdanja i vodiča (Hum, Pula, 1994; Izleti po Istri, Račice, 2003.).

Član je Društva hrvatskih književnika od 1969. godine. U Puli je 2015. godine objavljena knjiga KNJIŽEVNI PORTRET: MIROSLAV SINČIĆ. Knjiga je objavljena u izdanju Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika, u knjižnici Nova Istra, u nizu Književni portreti (Sastavio Boris Domagoj Biletić, autori: Jelena Lužina i dr.).

Samostalna izdanja:
Put k mramoru, pjesme, MH i Literarni klub "Istarski borac", Pula, 1968.
Nisi samo zemlja i kamen, pjesme i proza, Buzet, 1969.
Razletavke, pjesme, Izdavački centar Matice hrvatske Rijeka, 1971.
Kunfini, pjesme, Istarska naklada, Pula, 1980.
Povratak u zavičaj, pjesme, novele, zapisi, edicija Istra kroz stoljeća, čakavski sabor, Pula, 1990.
Prepoznavanje zemlje - Riconoscere la tera, pjesme, katalog uz istoimenu grafičko-poetsku mapu s R.                                       Percanom, Reprezent Buzet & A. Curto, Rovinj, 1996.
Bavul, izabrane pjesme i priče, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula, 2005.
Vrisci i poljupci, pjesme, POU "Augustin Vivoda" Buzet, 2009.
Zvona & Vitar (sa Stanislavom Petrovićem), Kajkavsko spravišće, Zagreb, 2012. god.
Ludi vjetar i druge pjesme, Istarski ogranak DHK Pula i dr., 2014.